UEU-co logo

Category: Vietnamese_Bible_UTF8

Return to Index Return to Search Index To highlight words in searched topics When searching for words in help topics, you can have each occurrence of the word or phrase highlighted in the topics that are found.  To highlight all instances of a search word or phrase, click Options on the toolbar, and then click […]

Vietnamese Bible Revelation 13 Revelation Return to Index Chapter 14 1 Tôi nhìn xem, thấy Chiên Con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có mười bốn vạn bốn ngàn người đều có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi trên trán mình. 2 Tôi nghe một tiếng trước trên trời xuống, y […]

Vietnamese Bible Revelation 14 Revelation Return to Index Chapter 15 1 Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ: bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn nầy làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. 2 Tôi thấy như biển bằng pha ly […]

Vietnamese Bible Revelation 15 Revelation Return to Index Chapter 16 1 Bấy giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. 2 Vị thiên sứ thứ nhứt đi trút bát mình xuống đất, […]

Vietnamese Bible Revelation 16 Revelation Return to Index Chapter 17 1 Bấy giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. […]

Vietnamese Bible Revelation 17 Revelation Return to Index Chapter 18 1 Sau điều đó, tôi thấy một vị thiên sứ khác ở trên trời xuống, người có quyền lớn, và sự vinh hiển người chiếu rực rỡ trên đất. 2 Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy […]

Vietnamese Bible Revelation 18 Revelation Return to Index Chapter 19 1 Sự đó đoạn, tôi nghe ở trên trời như có tiếng lớn của lũ đông lắm rằng: A-lê-lu-gia! Sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. 2 Vì những sự phán xét của Ngài đều chân thật […]

Vietnamese Bible Revelation 7 Revelation Return to Index Chapter 8 1 Khi Chiên Con mở ấn thứ bảy, trên trời yên lặng chừng nửa giờ. 2 Tôi thấy bảy vị thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời, và có người trao cho bảy ống loa. 3 Đoạn, một vì thiên sứ khác đến, đứng […]

Vietnamese Bible Revelation 8 Revelation Return to Index Chapter 9 1 Vị thiên sứ thứ năm thổi loa, thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. 2 Ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra, có một luồng khói dưới […]

Vietnamese Bible Revelation 9 Revelation Return to Index Chapter 10 1 Đoạn, tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm, ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người có mống; mặt người giống như mặt trời và chơn như trụ lửa. 2 Người cầm nơi tay một […]

Vietnamese Bible Revelation 10 Revelation Return to Index Chapter 11 1 Bấy giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy, và biểu tôi rằng: Hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ, và những kẻ thờ lạy tại đó. 2 Còn sân ngoài đền thờ thì hãy […]

Vietnamese Bible Revelation 11 Revelation Return to Index Chapter 12 1 Đoạn, trên trời hiện ra một dấu lớn: một người đờn bà có mặt trời bao bọc, dưới chơn có mặt trăng, và trên đầu có mão triều thiên bằng mười hai ngôi sao. 2 người có thai, và kêu la vì nhọc nhằn […]

Vietnamese Bible Revelation 12 Revelation Return to Index Chapter 13 1 Đoạn, tôi thấy dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. 2 Con thú tôi thấy đó giống như con beo; chơn […]

Vietnamese Bible Revelation 3 Revelation Return to Index Chapter 4 1 Kế đó, tôi nhìn xem, nầy, một cái cửa mở ra trên trời; và tiếng thứ nhứt mà tôi đã nghe nói với tôi, vang rầm như tiếng loa, phán cùng tôi rằng: Hãy lên đây, ta sẽ cho ngươi thấy điều sau nầy […]

Vietnamese Bible Revelation 4 Revelation Return to Index Chapter 5 1 Rồi tôi thấy trong tay hữu Đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, có đóng bảy cái ấn. 2 Tôi cùng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng: Ai đáng mở quyển sách nầy […]

No related posts found…

Categories

apply_now Pepperstone Group Limited